ימי הולדת

3 משפחתיות ב-140 ש״ח

6 משפחתיות ב-265 ש״ח

10 משפחתיות ב-400 ש״ח