ימי הולדת

3 משפחתיות ב-130 ש״ח

6 משפחתיות ב-250 ש״ח

10 משפחתיות ב-400 ש״ח